JAK TVOŘÍM?

  • Jsem nadšený ze spolupráce na projektech, které dávají smysl. Rád se připojuji tam, kde je záměr či vize přispět světu.

     

  • Jsem zastánce udržitelnosti a šetrného přístupu k okolí.

     

  • Díky dlouholetým zkušenostem s grafickým designem, jsem se přesunul od tendence naplňování svých ambic k naplňování spokojenosti klienta.

KOMUNIKACE

Základním pilířem vztahu klient — zprostředkovatel je pro mne vzájemné porozumění. Na této kvalitě stavím dobrou spolupráci.

POCHOPENÍ

Rád své klienty poznávám a snažím se seznámit s jejich způsobem myšlení.
Vím, že každý z nás žijeme ve vlastním světě, vnímáme věci kolem sebe subjektivně a proto máme jiné potřeby.

WIN-WIN

Velmi důležitá je pro mě orientace na spokojenost díky kvalitnímu výsledku, který odpovídá představám klienta i mým.
Pokud by k ní nedošlo na obou stranách, práce ještě není hotova.

K naceňování zakázek přistupuji stejným způsobem.