Co je logomanuál
a k čemu je Dobré ho mít?

Logo je „tváří i srdcem“ vizuální identity. Podobou a nápadem reprezentuje myšlenku značky a je originálním klíčem k jejímu pohotovému rozpoznání. O to, aby vše fungovalo jak má, se stará logomanuál.

logomanuál

je dokument, ve kterém je popsána jednotná firemní podoba nebo také vizuální identita (v angličtině pak „Corporate Identity“).

Vlastně je takový návod pro klienta a hlavně grafické designery, který definuje pravidla pro další práci s logem a firemní identitou. Drží hranice vymezené pro propagaci značky a chrání tak její identitu před nežádoucími odchylkami od ní (které by pro klienta byly navíc neefektivní).

Praktické použití logomanuálu

Při zadávání práce grafikovi se mu spolu společně se zadáním předá logomanuál. Grafik se obeznámí s přistupováním ke značce a může rovnou začít tvořit v souladu s firemní identitou. Nebo-li jednotným vystupováním značky, které pak úspěšně vede ke shodnému povědomí mezi zákazníky.

Co obsahuje logomanuál?

Dokument obsahuje soubor podrobných pravidel nebo vodítek, které nasměrují grafika ke správné práci jak s logem, tak s vizuální identitou.

Konkrétně to mohou být (dále již v bodech):

 • Vznik symbolu
  Jak vlastně logo vzniklo, z čeho všeho se skládá a proč? Rozumím jeho složitosti? Dokážu ho sám nakreslit?
 • Myšlenka loga
  V každém logomanuálu je vhodné odprezentovat nosnou myšlenku loga. Proč vypadá právě tak jak vypadá? Co vše může znamenat, jaký je jeho význam?
 • Responzivita loga
  Pokud je logo složitejší, v praxi pak můžete narazit na překážky v použití. Například kvůli omezení vyplývající z tiskové technologie, a nebo se logo prostě nevejde celé na produkt nebo nevypadá dobře drobné. Definováním responzivity je pak jasné jakou podobu loga kde použít.
 • Podoba a barevnost loga
  Jde o rozšíření předešlého bodu a především definování primární varianty zobrazování a dalších řešení v případě nesourodého pozadí nebo omezení technologií. V takovém případě slouží černobílá varianta (například na razítko).

 • Aplikace loga na pozadí
  Velmi důležitý bod dokumentu, protože je to jedna z nejčastějších překážek grafiků. Jde tu o nastínění problematiky aplikace loga na různobarevná pozadí a ukázku jeho řešení.
 • Nepřípustné varianty
  Slouží jako prevence špatné manipulace s logem, kdy by mohlo docházet k nevhodnému zobrazování značky.

 • Ochranná zóna loga
  Aby logo v použití působilo dobře, je potřeba respektovat ochranou zónu prostoru kolem něho.
 • Minimální velikost loga
  Určuje nejzaší hranici zmenšování loga ať v tisku nebo elektronicky na obrazovkách.

   

 • Barvy
  Jasné vydefinování barev je základem dobré vizuální identity.
 • Písmo
  Podobně je to i s písmem, spolu s barevnými odstíny nese rozeznávací prvky tváře značky.

 • Použití patternů
  Patterny nebo-li vzory již předjímají následující bod „aplikace vizuální identity“. Jsou součástí příkladu pro grafiky a také povzbuzení jejich kreativity správným směrem v rámci identity.
 • Aplikace vizuální identity
  Zde je možno předvést logo i identitu v praxi, jako použití na předmětech (propagační a firemní tiskoviny, reklamní předměty, polepy aut, cedulí, vzhled webu a podobně). Zároveň je to pro designéra prostor pro autorské obhájení celé práce na logomanuálu.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za Vaši ochotu a čas seznámit se s tímto tématem.

Věřím, že pro Vás informace k problematice logomanuálu a logotvorby byly dostatečně obohacující 🙂

Děkuji Míše a Hynkovi z projektu Ahimsa.Land (a Vila Flora) za souhlas s použitím příkladu na jejich logomanuálu.

DS